Företaget

13

Kungälvs Lås Etablerades år 1984 i Kungälv av delägarna Hans G Lundin och Mats Erik Mattsson och har utvecklats till ett fullserviceföretag inom lås och säkerhet.

Våra kunniga låssmeder utför arbete till kommuner, företag och privatpersoner över hela Göteborgsregionen.

Kompetens och noggrannhet präglar hela företagets organisation. Kunnig personal och en god kundservice är en av
orsakerna till att våra kunder anlitar oss som entreprenör.

Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsstyrning och miljöprogram inom Kungälvs Lås.

Tjänster

För din trygghet och säkerhet kan vi erbjuda alltifrån beställningar av nycklar till projektering av låssystem och kompletta säkerhetsanalyser.

Vi tillverkar alla på marknaden förekommande nycklar.

Vi monterar alla sorters lås, larm och brytskydd.

Vi projekterar låssystem.

Vi utför låsöppningar.

Vi reparerar efter inbrott.

Vi installerar larm och passagesystem.

Inbrottsförebyggande åtgärder samt besiktning av lokaler. Ring oss för ytterligare information.

Säkerhetsanalyser innebär en undersökning av inbrottsskydd, utrymningsvägar, larmfunktioner och säkerhetsrutiner.