Miljöplan

Miljöplan

  • Våra insatser och vårt miljöarbete ska styras av en helhetssyn av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimlig och
    ekologiskt motiverat.
  • Bra miljö skall var en konkurrensfaktor för Kungälvs Lås.
  • Miljöargument vid marknadsföring skall grundas på fakta och helhetssyn.
  • Företagets ledning har ett övergripande ansvar i miljöfrågor.
  • Kungälvs Lås skall ha en långsiktig miljöplanering och följa utvecklingen av miljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.