Kvalitetsplan

Kvalitetsplan

 • Marknadsagera tillsammans med våra samarbetspartners.
 • Assa AB, Abloy AB, Kaba, Låsbolaget AB, RCO, Elektronik AB, Dorma AB, Bewator, Solid AB, Fas AB, Fix AB,Trioving, Boda, Prodib samt med övriga i branschen förekommande leverantörer.
 • Lagerhållning av ovan nämnda fabrikat.
 • Upprätthålla de stränga kraven på patenterade nycklar.
 • Kontinuerlig datautbildning för administrativ personal.
 • Kontinuerlig datautbildning av samtliga låssmeder vid företaget inom teknikområdet; låssystem, passersystem och
  elektromekaniska lås.
 • Effektivare organisation med hjälp av datorprogram.
 • Breddutbildning av samtliga anställda i kvalitetsfrågor.
 • Uppfylla kundernas förväntningar.
 • Sälja produkter som fungerar på avsett sätt.
 • Att göra rätt från början.
 • Förebygga åtgärder för att skapa rätt förutsättningar.
 • Planering för att göra rätt saker i rätt tid.
 • Uppföljning för att veta om man lyckats.